SUYÜZÜ KELİMESİNİN ANLAMI

Suyüzü isminin ilham kaynağı ve dolaylı isim babası, sanatın 20. yüzyıldaki pirisanisi merhum Mustafa Düzgünman’dır. Meşhur şiirinde,

Ebru demek ebir demek yâni gökteki bulut,
Ab-ı rû da tutar mânâ su yüzüdür et şuhût,
Bir kelâm-ı farisîdir ebrû insan kaşları,
Her tevcihe sezâdır kim mânâsı da pek velût.

dizelerine yer vererek, derin bilgisini gelecek nesillerle paylaşmıştır.

Biz de, EBRU kelimesinin muhtelif manaları içinde şekil ve teknik itibarıyla en uygun olanının “su yüzü” olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle atölyeye suyüzü adını verdik.