EBRU SANATI’NIN TARİHÇESİ

Necmeddin Okyay
Necmeddin Okyay
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman

Ebru sanatının ilk olarak hangi tarihte ve nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinememektedir. Bu konuda araştırmalar sürmektedir. Ancak bugün elimizdeki bilgiler ışığında, 14. yüzyılda Buhara şehrinde Türkler tarafından bulunduğu tahmin edilmektedir. Daha eski tarihlerde uzakdoğuda ortaya çıkan örnekler bildiğimiz anlamda ebru özelliği taşımamaktadır.

17. yüzyılda yazılmış olan “Tertib-i Risâle-i Ebrî” isimli eser, ebru hakkındaki en eski kitap olarak kabul edilmektedir.

Ebrunun İstanbul’da ve günümüz Türkiye’sinde yaygınlaşmasındaki önemli isimler:
Hatip Mehmet Efendi (vefatı 1773)
Hezarfen Edhem Efendi (1829-1904)
Necmettin Okyay (1883-1976)
Mustafa Düzgünman (1920-1990)
olarak sıralanabilir. Son dönem ebrucuların tamamına yakını Mustafa Düzgünman ve öğrencileri tarafından yetiştirilmiştir.